GAMBIT

Profesjonalne rozwiązania dla społeczności finansowej

BANKOWOŚĆ PRYWATNA
& ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

Przynieś doradztwa inwestycyjnego i oczekiwań klienta wraz

BANKOWOŚĆ MASS AFFLUENT

Połączenie doradztwa inwestycyjnego z oczekiwaniami klienta

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Tworzenie, testowanie i zarządzanie strategiami inwestycyjnymi

ALM

Pilotowanie strategicznych decyzji dotyczących alokacji aktywów

Bankowość Prywatna i Zarządzanie Majątkiem

Nasze Rozwiązania

Bankowość Mass Affluent

Nasze Rozwiązania

Zarządzanie Aktywami

Nasze Rozwiązania

Co robimy

Zaopatrujemy instytucje finansowe w profesjonalne,  innowacyjne rozwiązania biznesowe wspierające doradztwo inwestycyjne, optymalizację portfela oraz zarządzanie ryzykiem.

Dlaczego Gambit?

Dajemy rozwiązania, nie tylko oprogramowanie.
Zapewniamy wyniki, nie tylko poradę.
Dążymy do prostoty, nie tylko innowacyjności.

Więcej informacji na naszej poprzedniej stronie : www.gambit-finance.com

Kontakt